Workshop

Utvärdera och köpa verktyg och läroplattform

Workshop för ditt företag

Den digitala mognaden speglar ett företags förmåga att reagera och ta till sig nya processer och teknologier. Att förbättra företagets mognad kan innebära att modernisera strukturen, styrningen och processerna. Människorna är nyckeln i den här processen, och deras digitala kompetens blir avgörande i valet av teknologier för lärandet.

Teknologierna förändras snabbare än organisationerna hinner anpassa sig och det är utmanande att ha begränsad information och tid oavsett roll i organisationen.

Innehåll

I den här workshopen hjälper vi er:

  • Förstå er mognadsgrad och vad ni behöver fokusera på.
  • Hur ser ekosystemet för lärande ut och vad trendar?
  • Vad vill ni uppnå och hur kommer ni dit?
  • Vad behöver ni känna till inför ett inköp?
  • Hur lyckas ni med upphandlingen?

Hur går det till?

Det här är en interaktiv halvdagsworkshop för ditt företag som sker remote.

Vi höjer er insikt om vad ni behöver utvärdera när din organisation köper in verktyg och läroplattform. Samtal varvas med övningar och exempel.

Vi har möjlighet att skräddarsy upplägget med anpassat content för ökad upplevelse.

Målgrupp

Ledningsgrupp, beslutsfattare eller du som leder initiativ för kompetensutveckling.

Offert

Kontakta Ewa Hutmacher på +46 8 515 107 20 eller [email protected].

Boka ett introduktionssamtal