We make learning happen.

Snabbfoting-andan innebär att vi är nyfikna, dynamiska och snabbrörliga. Du möter ett lokalt, personligt och engagerat team som sprider vår passion för naturligt lärande.

Din strategiska edtech partner

För att vara lyhörda och möta dina behov vilar vår verksamhet på tre pelare.

Våra tre pelare kan, var för sig eller i kombination, tillgodose dina behov. Vi hjälper dig attrahera, behålla och utveckla relevant kompetens för dina medarbetare idag och i framtiden. Vi hjälper er bli arbetsplatsen alla vill vara del av.

 

Strategisk edtech-rådgivning

Strategisk edtech-rådgivning

Våra processer gör att vi kan vara en oberoende och värdefull part före, under och efter en lärinvestering. Från kravfångst och lärdesign till kartläggning och utvärdering av din organisations plattformar.

Försäljning av lärplattformar & verktyg

Försäljning av lärplattformar & verktyg

Med våra edtech-rådgivare ger vi dig den bästa lösningen, med bland annat våra partners plattformar som effektivt kan reducera kostnader, spara tid och öka effekten av lärande och content-implementationer.

Konsultverksamhet för design, utveckling, onboarding & support

Konsultverksamhet för design, utveckling, onboarding & support

Med nyfikenhet, snabbrörlighet och ett personligt team kan vi hjälpa dig skapa en lärandekultur där lärande och digitalisering skapar förutsättning för naturlig kompetensöverföring på jobbet.

Workshops för din organisation

Målgrupp: Du som leder initiativ för lärande, kompetensutveckling eller effektmätning, är HR-ansvarig, L&D manager eller ämnesexpert.

Börja redan positionera er!

Stäng året bra och positionera er rätt för 2021 & 2022. Om ni fortfarande har kompetensluckor att fylla eller behov av någon av dessa workshops så hjälper vi er gärna! Vi har både bespoke och off-the-shelf lösningar för din organsation.

Kontakta oss
Workshop<br>Lärande just in time

Workshop
Lärande just in time

Workshopen är 3 timmar med dig och dina stakeholders. Du får veta vad ni behöver känna till om kompetensöverföring och nyttan med just in time. Få insikter i hur ni kan förbättra er kompetensöverföring, skapa mätbarhet och förbättra era KPI:er.

Workshop Kompetenskartläggning

Workshop Kompetenskartläggning

Workshopen är 2,5 timmar. Vi hjälper dig att ställa diagnos för organisationens anpassningsförmåga, digitala mognad och variabler som är viktiga för att lyckas med lärandet. Vi ger dig nya synvinklar och ett värdefullt utifrånperspektiv. Kartläggningen belyser din organisations nyckelfaktorer.