Vad väntar företagsutbildning Post-corona

Förändringstakten inom digitalisering och lärande har ökat jämfört med innan Coronapandemin bröt ut och det är de mest digitalt mogna bolagen som lyckas bäst enligt en rapport från Fosway Group. Post-corona blir klassrummet det nya svarta – öka kompetensöveringen i tid Vår hypotes är att när pandemin lagt sig och vi går in i post-corona […]

Read More