Så lyckas du bättre med förändringsarbete i organisationen

Vid kompetenshöjning av medarbetare finns det en förväntan från ledningen att utbildning ska vara lösningen. Till exempel “ Stina, nu har du gått en utbildning och varför gör du då inte som det är sagt?” Eller din chefs chef, “din grupp gör ju inte som vi bestämt, det är jättekonstigt då de har fått en […]

Read More