Vår mission

Vi tar dig med till framtidens lärande med digitalisering och innovation. Vi gör lärande modernt, användarcentriskt och effektivt med digitala utbildningslösningar och kvalitetssäkrade teknologier.

Varför Snabbfoting?

Skräddarsytt för ditt företag

Skräddarsytt för ditt företag

Vi implementerar ett modernt och effektivt lärande med ert content.

Skalbarhet & relevans

Skalbarhet & relevans

Våra edtech-rådgivare hjälper dig optimera dina krav och ge dig rätt lärplattform.

Mätbarhet & insikter att agera på

Mätbarhet & insikter att agera på

Rätt lärmetriker ger dig de insikter du behöver för att mäta resultaten av din investering.

 

Kontakta Snabbfoting

Ewa Hutmacher, CEO, Snabbfoting Group AB

Snabbfoting – the digital learning professionals

Snabbfoting Group AB är ett nordiskt edtech-konsultbolag som digitaliserar lärande och fyller kunskapsluckor på ledande SaaS- och on-premises-plattformar för stora bolag i Norden. Våra utbildningslösningar ökar engagemanget, förbättrar inlärningskurvan och överbryggar kunskapsgapet mellan utbildningstillfälle och arbetsprestation.

Snabbfoting-andan innebär att vi är nyfikna, dynamiska och snabbrörliga. Du möter ett lokalt, personligt och engagerat team som sprider vår passion för naturligt lärande. Vi uppmuntrar kontinuerligt lärande och kompetensöverföring där människor inspireras av teknik.

Vi jobbar med långsiktiga relationer och ger dig trygghet och värdefull expertis. Mellan oss och våra utvalda partners och leverantörer har vi 50 års samlad kompetens inom edtech och lärande.

Så tänker vi om lärande

Framtidens lärande är lättillgängligt, personaliserat och kontinuerligt. Vårt långsiktiga strategiska mål är att inom 10 år ha realiserat detta och skapat över 1 miljon engagerade och stolta medarbetare.

Vår värdegrund och passion

People – Technology – Continuous learning. Snabbfoting-andan innebär att vi är nyfikna, dynamiska och snabbrörliga. Du möter ett lokalt, personligt och engagerat team som sprider vår passion för naturligt lärande.

 

Utveckla & <span style="color: #dd533c;">utmana</span>

Utveckla & utmana

Lärande ska vara tillgängligt, anpassat för varje individ och helt integrerat i din vardag. Vi uppmuntrar kontinuerligt lärande där människor inspireras av teknik.

<span style="color: #dd533c;">Kommunikation</span> & relation

Kommunikation & relation

Vi värdesätter kommunikation, relationer och nyfikenhet inför hur andra utvecklas som en del av ett aktivt självledarskap med en professionell och livslång utveckling. Vi är övertygade om att detta, i kombination med digital teknik, är nyckeln till framgång.

<span style="color: #dd533c;">Omtänksam</span> & professionell

Omtänksam & professionell

Vi är lyhörda och möter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi genomsyras av Snabbfoting-andan utan avkall på kvalitet.