• We make learning happen.

    Vår vision är att göra lärande naturligt.

    Med stöd i vetenskapen verkar vi för ett modernt synsätt på kompetensutveckling där lärandet ses som en kontinuerlig resa snarare än en enskild händelse. Framtidens lärande ska vara lättillgängligt, individanpassat, kontinuerligt och enkelt applicerbart i vardagen.
    Vårt långsiktiga strategiska mål är att inom 10 år ha realiserat detta för över 1 miljon användare.

    Kom igång
    Vår vision är att göra lärande naturligt.

Vår mission

Vi tar dig med till framtidens lärande med digitalisering och innovation. Vi gör lärande modernt, användarcentrerat och effektivt med digitala utbildningslösningar och kvalitetssäkrade teknologier.

Snabbfoting – the digital learning professionals

Snabbfoting Group AB är ett nordiskt edtech-konsultbolag som digitaliserar lärande och fyller kunskapsluckor på ledande SaaS- och on-premises-plattformar för stora bolag i Norden. Våra utbildningslösningar ökar engagemanget, förbättrar inlärningskurvan och överbryggar kunskapsgapet mellan utbildningstillfälle och arbetsprestation.

Snabbfoting-andan innebär att vi är nyfikna, dynamiska och snabbrörliga med effektiva processer – utan avkall på kvalitet. Vi bygger ett team som sprider passion och uppmuntrar kontinuerligt lärande där människor inspireras av teknik för framtidens lärande.

Vi arbetar tillsammans med partners och leverantörer.

Hur kan vi hjälpa din organisation?

Kontakta oss för en fri konsultation eller maila oss.

 

Kontakta oss

Så tänker vi om lärande

Framtidens lärande ska vara lättillgängligt, individanpassat, kontinuerligt och enkelt applicerbart i vardagen. Vårt långsiktiga strategiska mål är att inom 10 år ha realiserat detta för över 1 miljon användare.

Vår värdegrund & passion

People - Technology - Continuous learning.

Kontakta oss så berättar vi mer.
Utveckla & <span style="color: #dd533c;">utmana</span>

Utveckla & utmana

Lärande ska vara tillgängligt, anpassat för varje individ och helt integrerat i din vardag. Vi uppmuntrar kontinuerligt lärande där människor inspireras av teknik för framtidens lärande.

<span style="color: #dd533c;">Kommunikation</span> & relation

Kommunikation & relation

Vi värdesätter och uppmuntrar till kommunikation, relationer och nyfikenhet inför hur andra utvecklas som en del av ett aktivt självledarskap med en professionell och livslång utveckling. Vi är övertygade om att detta, i kombination med digital teknik, är nyckeln till framgång.

<span style="color: #dd533c;">Omtänksam</span> & professionell

Omtänksam & professionell

Vi är lyhörda och möter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi genomsyras av Snabbfoting-andan utan avkall på kvalitet.

Vårt team arbetar tillsammans med välrenommerade partners för att säkerställa kundnytta och avkastning – och få jobbet gjort snabbare.

SwissVBS och ECHO Mobile learning app & Reinforcement learning

eXact learning solutions LCMS

GO1 Content Provider

Elucidat Authoring tool

We make learning happen.

Konsultera våra edtech-rådgivare.