Guide: Så använder lärmetriker för att optimera effekten av din training Reinforcement

Det primära syftet med företagsutbildning är att ge dina medarbetare förutsättningar att använda införskaffad kunskap i arbetet. Lärande med låg behållningsgrad innebär att det är omöjligt att nå era mål. Läs hur du använder lärmetriker som kan optimera effekten av din training Reinforcement.

 

LADDA NED