• We make learning happen.

    Vår vision är att göra lärande naturligt.

    Med stöd i vetenskapen verkar vi för ett modernt synsätt på kompetensutveckling där lärandet ses som en kontinuerlig resa snarare än en enskild händelse. Framtidens lärande ska vara lättillgängligt, individanpassat, kontinuerligt och enkelt applicerbart i vardagen.
    Vårt långsiktiga strategiska mål är att inom 10 år ha realiserat detta för över 1 miljon användare.

    Kom igång
    Vår vision är att göra lärande naturligt.

Pressbilder

Snabbfoting Group AB är ett nordiskt edtech-bolag som skapar framtidens lärande och fyller kunskapsluckor på moderna SaaS-plattformar. Vi erbjuder strategier för platform-as-a-service-produkter, och implementerar microlearning, bite-sized learning och reinforcement learning. De senaste åren har vi gjort ett urval av moderna plattformar och verktyg, och vi samarbetar med branschledande partners.

Det går bra att använda bilder ur detta arkiv för press och samarbetspartners, men hänvisa till Snabbfoting som källa.

Frågor besvaras av Ewa Hutmacher, CEO & co-founder Snabbfoting Group AB, tel: +46 70 7695710 eller epost [email protected]

 

 

Ewa Hutmacher, CEO & co-founder, Snabbfoting Group AB

 

Ewa Hutmacher, CEO & co-founder, Snabbfoting Group AB

 

Ewa Hutmacher, CEO & co-founder, Snabbfoting Group AB