Ni arbetar på distans och du vill uppehålla god produktivitet och engagemang hos dina medarbetare. Men hur gör du detta på bästa sätt när det finns olika typer av medarbetarbehov.

I guiden får du som chef tips om hur du kan stötta dina medarbetare att uppnå balans mellan jobb och privat tid, och hur du kan bibehålla välmåendet hos dina medarbetare. Detta white paper är ett samarbete mellan Snabbfoting och GO1.

Guiden innehåller nycklar för:

  • Att hålla sig fysiskt frisk när man arbetar hemifrån
  • Att hantera sina medarbetares basbehov
  • Vikten av att få tillräckligt med sömn
  • Att undvika utbrändhet när man arbetar på distans
  • Att sätta gränser för att förbättra mentalt välbefinnande

Ladda ner din kostnadsfria guide