Edtech och verktyg

Vår vision är att göra lärande naturligt.

Med stöd i vetenskapen arbetar vi med ett modernt synsätt på kompetensutveckling där lärandet ses som en kontinuerlig resa snarare än en enskild händelse.

Naturligt lärande är lättillgängligt, personaliserat och kontinuerligt. Vi uppmuntrar till ett kontinuerligt lärande där människor inspireras av teknik.

Med relevans, nyfikenhet och ett personligt team kan vi hjälpa dig skapa en lärandekultur där ett naturligt lärande och digitalisering skapar förutsättning för kompetensöverföring på jobbet.

Vi hjälper dig framtidssäkra din organisation och skapa ett förhållningssätt som ger stolta och engagerade medarbetare. En arbetsplats som alla vill vara del av. Vår målsättning är att göra skillnad för din organisation och skräddarsy den bästa lösningen för dig. Starta med en kompetenskartläggning.

Därför ska du välja naturligt lärande

Lärande är en naturlig del av attraktiva arbetsplatser och stolta medarbetare

Attraktiva och framtidssäkrade arbetsplatser arbetar kontinuerligt med att investera i ett mångfasetterat lärande i vardagen för medarbetare, kunder och leverantörer.

En positiv introduktion och kompetensutveckling skapar delaktighet och engagemang. Den tid och de pengar du investerar i lärandet vinner du tillbaka flera gånger om. I vågskålen står hög personalomsättning, lågt engagemang och kompetensbrist.

Det naturliga lärandet är det som blir av.

Naturligt lärande är en del av vardagen, något som dina medarbetare integrerar i arbetet, som t. ex. informellt lärande, socialt lärande och digital e-learning. Alla dessa tillfällen för lärande ger en mängd information som kan stötta och utveckla varje medarbetare till att prestera bättre. Med nyfikna ledare och ett integrerat lärande i arbetet kan din organisation bli mer dynamisk och snabbfotad.

Hur kan du tillämpa naturligt lärande i din organisation?

Det naturliga lärandet ökar kompetensöverföringen. Kompetensöverföring på jobbet.

Naturligt lärande är lärandet i vardagen som appliceras direkt för att kunna utföra arbetsuppgifter med kvalité och precision. När det traditionella lärandet kompletteras med det informella och digitala lärandet förbättras kompetensöverföringen och prestationen.

Idag finns det kraftfull teknik som artificiell intelligens som kan förstärka och personalisera ditt företags content.

Med content som är relevant, lokaliserat på rätt språk, och levererat i ögonblicket skapas förutsättningar för nyfikna, engagerade och stolta medarbetare.

En lärandekultur med socialt lärande och kunskapsutbyte mellan kollegor, kunder och leverantörer bygger team och gemenskap.

Vi kan hjälpa dig göra lärande till en naturlig del av din organisation.

 

Konsultera oss

Läs mer om naturligt lärande

Att utveckla ledare är den största utmaningen

En rapport från vår partner Go1 visar att det inte finns brist på utmaningar för Learning & Development och HR-professionals […]

Read More

Öka försäljningen med naturligt lärande

Att rekrytera kostar både tid och pengar och det gäller att ge en bra introduktionsutbildning och karriärplan för dina nya […]

Read More
De stora teknikjättarna ger sig in på tåget med livslångt lärande. Flera initiativ med off-the-shelf-content på kort tid.

De stora teknikjättarna ger sig in på tåget med livslångt lärande.

Flera initiativ och samarbeten har skapats med off-the-shelf-content på kort tid. Det är enorma belopp i omsättning varje år på […]

Read More