Naturligt lärande – vad innebär det för medarbetarna i din organisation?

Ni har bestämt er – utbildning till era medarbetare står högt på agendan, men hur går ni från ord till handling?

Du kan beställa vår kostnadsfria guide med 6 steg till naturligt lärande. Vi har sammanställt ett angreppssätt där den digitala kompetensutvecklingen är en del av ett naturligt lärande för dina medarbetare.

 

Ladda ned guiden

 

 

Ewa Hutmacher, CEO, Snabbfoting Group AB

Ewa Hutmacher, CEO, Snabbfoting

Vår vision är att göra lärande naturligt.

Med stöd i vetenskapen arbetar vi med ett modernt synsätt på kompetensutveckling där lärandet ses som en kontinuerlig resa snarare än en enskild händelse.

Naturligt lärande är lättillgängligt, personaliserat och kontinuerligt. Vi uppmuntrar till ett kontinuerligt lärande där människor inspireras av teknik.

Digitalisering och framsteg inom teknik för lärande har medfört att din organisation kan få tillgång till kraftfulla och värdeskapande verktyg med t.ex. artificiell intelligens. Dessa kan förstärka och skräddarsy relevant content för den unika deltagaren.

Med relevans, nyfikenhet och ett personligt team kan vi hjälpa dig skapa en lärandekultur där ett naturligt lärande och digitalisering skapar förutsättning för kompetensöverföring på jobbet.

Vi hjälper dig framtidssäkra er organisation och skapa arbetsplatsen som alla vill vara del av. Vår målsättning är att göra skillnad för din organisation med en skräddarsydd lösning. Vi sätter deltagaren i centrum och förser er med användarupplevelser som gör skillnad.

Vår rekommendation är att du startar med en kompetenskartläggning.

Därför ska du välja naturligt lärande

Lärande är en naturlig del av attraktiva arbetsplatser och stolta medarbetare

Attraktiva och framtidssäkrade arbetsplatser arbetar kontinuerligt med att investera i ett mångfasetterat lärande i vardagen för medarbetare, kunder och leverantörer.

En positiv introduktion och kompetensutveckling skapar delaktighet och engagemang. Den tid och de pengar du investerar i lärandet vinner du tillbaka flera gånger om. I vågskålen står hög personalomsättning, lågt engagemang och kompetensbrist.

Det naturliga lärandet är det som blir av.

Naturligt lärande är en del av vardagen, något som dina medarbetare integrerar i arbetet, som t. ex. informellt lärande, socialt lärande och digital e-learning. Alla dessa tillfällen för lärande ger en mängd information som kan stötta och utveckla varje medarbetare till att prestera bättre. Med nyfikna ledare och ett integrerat lärande i arbetet kan din organisation bli mer dynamisk och snabbfotad.

Hur kan du tillämpa naturligt lärande i din organisation?

Det naturliga lärandet ökar kompetensöverföringen. Kompetensöverföring på jobbet.

Naturligt lärande är lärandet i vardagen som appliceras direkt för att kunna utföra arbetsuppgifter med kvalité och precision. När det traditionella lärandet kompletteras med det informella och digitala lärandet förbättras kompetensöverföringen och prestationen.

Idag finns det kraftfull teknik som artificiell intelligens som kan förstärka och personalisera ditt företags content.

Med content som är relevant, lokaliserat på rätt språk, och levererat i ögonblicket skapas förutsättningar för nyfikna, engagerade och stolta medarbetare.

En lärandekultur med socialt lärande och kunskapsutbyte mellan kollegor, kunder och leverantörer bygger team och gemenskap.

Läs mer om naturligt lärande

Framtiden går hand i hand med edtech

Vår vision är att göra lärande naturligt. Framtidens HR går hand i hand med tech. I en studie utmärkte sig […]

Read More

Maximera dina medarbetares kompetensöverföring

När dina medarbetare ska ta in ny kunskap görs det på olika sätt. De olika sätten är visuell förmedling, s.k. […]

Read More

3 tips för att lyckas med utbildning

För att du ska lyckas i din roll med klassrumsträning och säkra upp att så mycket som möjligt håller en […]

Read More

Så ser klassrummet ut Post-corona

Trenderna som driver edtech just nu är tillgänglighet, mätbarhet, personalisering, immersive education och automation. Förändringstakten inom digitalisering och lärande har […]

Read More

Vi kan hjälpa dig göra lärande till en naturlig del av din organisation.

 

 

KONTAKTA oss