ECHO:s Lärmetriker

ECHO förser organisationen med kraftfulla lärmetriker som du kan agera utifrån. Med analysen kan du åtgärda kunskapsluckor och värdera teamets framsteg och ge rätt stöd och feedback.

LADDA NED