ECHO Mobile Reinforcement learning

Vad händer efter att utbildningen är över? 90% av det vi lär oss är bortglömt inom en vecka. Inte med ECHO. Grundad i vetenskapen, designad för den moderna användaren och förstärkt med kraftfulla analyticsverktyg, ECHO förändrar och optimerar hur du lär dig.

 

LADDA NED