Den moderna ledaren

En nyfiken och lärande organisation är en vinnande organisation

Går dina medarbetare till arbetet för att de måste eller för att de vill? Har de valt din organisation för att ni har ett starkt varumärke, sunda värderingar eller en kultur som gör skillnad?
Dina medarbetare behöver förutsättningar att vara motiverade och engagerade i arbetet. Detta för att ni ska kunna öka er konkurrenskraft och möta omvärldens krav framgångsrikt.

En modern ledare är nyfiken, autentisk och använder ett situationsanpassat ledarskap. Moderna ledare inspirerar till lärande genom att själva vara en förebild med ett gott självledarskap och nyfikenhet. De ger förutsättningar att utveckla sina medarbetare genom tydlig kommunikation och feedback, visar delaktighet, och delar ut ansvar och specifika mål. Dessa är några faktorer som skapar arbetsplatser som utvecklas med naturligt lärande och får lättare att möta framtiden.

Din organisation har ett viktigt uppdrag att genomföra. Att göra förflyttningen från befintlig utbildningsmetodik till att göra ett tekniksprång till den digitaliserade framtiden.

Hur skapar du som ledare förutsättningar för dina medarbetare att lyckas?

Se till att visionen är så tydlig, inspirerande och väl kommunicerad att alla medarbetare förstår budskapet som du och ledningen har passion för.

 

I den moderna ledarens roll ingår det att kommunicera både framgångar, motgångar och brister hos medarbetare. Det är svårt för en medarbetare att göra förbättringar om hen inte är medveten om sina begränsningar. Om du som ledare undviker svåra samtal som inkluderar negativ feedback, kommer det bli svårt att motivera förändringar. Det är en del av ditt arbete att framhäva kunskapsluckor men du behöver också vara konkret och vägleda dina medarbetare när de har behov av att förändra och förbättra en kunskapslucka.

Så kan du som ledare göra lärande roligt och utvecklande

Upprätthåll ett framgångsrikt ledarskap på distans genom att kompetensutveckla era ledare. Se till att era ledare får de verktyg de behöver för att kunna leda sina team på ett framgångsrikt sätt i detta nya normala.

Tips på hur du som ledare kan göra lärande roligt och utvecklande

  • Ge dig och dina ledare i organisationen förutsättningar för att lyckas.
  • Var tydlig i din kommunikation och se till att alla förstår och attraheras av er vision.
  • Möjliggör ett kontinuerligt lärande som är personaliserat för varje individ.
  • Var en förebild – om du inte är nyfiken och har viljan att lära dig nya saker, hur ska du få dina medarbetare att göra den ansträngningen?
  • Uppmuntra dina medarbetare till eget ansvar för sitt kontinuerliga lärande.
  • Ge konstruktiv kritik och lyft kunskapsluckorna hos medarbetarna med målsättningen att vägleda medarbetarna till ökad kunskap.
  • Engagera dig i dina medarbetares vidareutveckling.
  • Visa nyfikenhet för teknik, gör det naturligt att våga testa nya angreppssätt och dela erfarenheter med varandra.
  • Se till att dina medarbetare har en digital eller verklig ”buddy”, en stödjande kollega som är mentor. Detta passar både för nya och befintliga medarbetare.

Vi hjälper er bli arbetsplatsen alla vill vara del av.

Läs mer

Vad behöver moderna ledare och organisationer för att vara relevanta

Vad gör ledare som lyckas i sin roll? Vad behöver moderna ledare och organisationer för att vara relevanta och överleva […]

Read More

Hur skapar du ett nyfiket team?

En uppgift som ledare har när de möter och leder sina medarbetare är att bidra till kreativitet. Att vara en […]

Read More

Vad gör attraktiva arbetsgivare?

Vad har du som arbetsgivare för förväntningar på en medarbetare? Det borde vara prestation, lojalitet, kunna arbeta i ett lag […]

Read More