Kartläggningen analyserar kompetenser och färdigheter och mappar upp behoven till kurser.

Hur många av dina medarbetare har spetskompetens som ingen annan i din organisation besitter? Vad händer om några av dessa slutar?

Du behöver ställa en diagnos för din organisations anpassningsförmåga, digitala mognad och vilka variabler som är viktiga för att lyckas med ert lärande.

En kompetenskartläggning tar hänsyn till nuläge, önskat läge och framtidsvision. Det är en kartläggning som analyserar kompetenser och färdigheter och mappar upp behoven till kurser. Analysen ger insikter om vilka gap som finns idag och vilken handlingsplan som är nödvändig för att nå önskat resultat.

Typiska situationer när behovet av en kompetenskartläggning ökar är vid organisationsförändringar och generationsskiften. Implementationen av en kartläggning kan öka värdet av ert varumärke och attrahera fler nya medarbetare och kunder. När dina medarbetare bemästrar sina kompetenser ökar både försäljning, kundnöjdhet och kvalité, vilket hjälper er att behålla redan befintliga kunder.

Kartläggningen ger värdefull information vid ett generationsskifte i organisationen

Luckorna som kartläggningen identifierar ger dig information om vilka kärnkompetenser som dina yngre medarbetare behöver utveckla.

Vad är mest väsentligt i er kompetenskartläggning och varför? Tänk till vad syftet är.

Om du saknar kompetensen eller de interna processerna för att genomföra en kompetenskartläggning kan du ta in en oberoende part, t.ex. ett konsultbolag inom teknik, lärande eller edtech. Dessa kan tillföra värde genom att ge dig nya synvinklar och ett värdefullt utifrånperspektiv.

Kompetenskartläggningen är en grundsten i en kravfångst eller förstudie och belyser din organisations nyckelfaktorer. Utfallet av en kompetenskartläggning och en tydligt kommunicerad och förankrad handlingsplan med mätbara mål gör din organisation mer snabbfotad.

Tips för en lyckad kompetenskartläggning

  • Se över kunskapsläget bland dina medarbetare.
  • Hur anpassningsbar är er organisation? Är er organisation så snabbfotad som du önskar mednuvarande kompetenser?
  • Hur digitalt mogen är din organisation? Var proaktiv och bli mer konkurrenskraftig genom att kartlägga, utveckla och säkerställa kompetenser som framtidssäkrar er.
  • Kartlägg färdigheter till yrken och relevanta kurser med rätt kontext.
  • Vilka kunskapsgap finns hos organisationens medarbetare?
  • Ställ er frågan varför du behöver utbilda dina medarbetare, och definiera specifika önskade utfall.

Varför är en kompetenskartläggning viktig?

Kartläggningen ska hjälpa er att förstå var ni ska fokusera era resurser, vilka färdigheter som kommer att krävas och vilka typer av kurser ni behöver skapa.

Vi kan hjälpa dig identifiera kunskapsluckor och skräddarsy en lösning för dina medarbetare. Har du behov av skräddarsytt material och plattform eller off-the-shelf-content kan vi tillhandahålla detta för dig!

Starta med kompetenskartläggningen i tid

Workshop kompetenskartläggning

Målgrupp

Du som leder initiativ för kompetensutveckling, Talent Acquisition eller effektmätning, är HR-ansvarig eller L&D manager.

Kompetenskartläggningen är en temperaturmätare och ställer diagnos.

Vi hjälper dig att ställa diagnos för organisationens anpassningsförmåga, digitala mognad och variabler som är viktiga för att lyckas med lärandet.

Med nuläge och framtidsvision som utgångspunkt analyserar vi vilka gap som finns och vad som behövs. Det kan t.ex. röra sig om att attrahera nya medarbetare och kunder, behålla befintliga, kompetensväxling eller utveckling.

Vad är mest väsentligt i er kompetenskartläggning och varför?

Vi ger dig nya synvinklar och ett värdefullt utifrånperspektiv. Kartläggningen belyser din organisations nyckelfaktorer.

Vi kan hjälpa dig implementera insikterna

Insikterna från workshopen hjälper dig spara tid och pengar. Välj om du vill göra anpassningarna själv eller anlita våra konsulter som är nyfikna, dynamiska och snabbrörliga.

Hur går det till?

Workshopen är 3 timmar och sker tillsammans med dig och dina stakeholders på distans. Vi har möjlighet att skräddarsy upplägget för ditt företag, och kurera innehållet med off-the-shelf content som kan hjälpa er.

Har du frågor?

Vi hjälper dig. Kontakta Ewa Hutmacher på +46 8 515 107 20 eller [email protected].

 

Ja, jag vill boka ett möte