Vi hjälper dig framtidssäkra din organisation och skapa en organisation alla vill vara del av.

Digitalisering ökar din konkurrenskraft och överlevnadsförmåga.

Digitalisering, anpassningsförmåga och förändrade affärsmodeller behöver vara en naturlig del i ledarskapet för varje företags överlevnad. Människor kommer alltid ha en viktig roll även i framtiden. Coronakrisen tydliggör detta i ännu högre grad. En ny sorts arbetsplats växer nu fram där digitalisering får en större plats än tidigare.

Digitalisering kan ge nya intäkter och en ökad nytta för kunder, användare och organisationer.

Digitalisering är processen att omsätta digital media med ursprung i ett analogt format, tillsammans med en teknisk lösning. Detta rör bland annat arbetsmetoder, organisationsprocesser, ledarskap, affärsmodeller, och strategi.

Digitalisering och ledarskap går hand i hand – gör förändringen så begriplig som möjligt.

Det behövs nyfikna och autentiska ledare såväl som ett stort engagemang för att lyckas med ett förändringsarbete. Få med alla i organisationen och kommunicera tydligt den digitala transformationen så alla förstår. Att kommunicera företagets strategi kommer ge en större förändringskraft och ett mer lyckat utfall i den digitala omställningen.

Enligt forskarna Robert S. Kaplan och David P. Norton känner 95 procent av medarbetarna inte till, eller förstår inte, företagets strategi (Harvard Business Review 2015). Kommunikation är därför A och O.

Genom att tillämpa ett helhetsperspektiv och vara proaktiv istället för reaktiv kan du både få fler nya kunder och behålla de befintliga. Anpassningsförmågan hos människan och organisationer är långsammare än teknikutvecklingen. Det här ställer förstås krav på ledarskap, medarbetare och en förmåga att vara dynamisk och snabbrörlig.

Ledarskapet behöver involvera fler än bara top management. Detta för att förstå omvärlden och kunna anpassa sig till den digitala omställningen. För att få en större utväxling av den digitala transformationen behöver ledning, styrelse, specialister och operativa medarbetare vara delaktiga i förändringsarbetet.

Att bjuda in testanvändare och kunder till piloter i ett tidigt skede ger möjlighet att öka anpassningsförmågan och framtidssäkra företaget. De som får vara med och utveckla era processer känner sig delaktiga och knyts närmare er. En vinst för båda parter.

Värdet uppstår när individer, teknik och beteenden fogas samman och genererar mervärden.

Ritningen skapar vi tillsammans med dig.

Varje nytt uppdrag Snabbfoting gör kan jämföras med att bygga ett hus som behöver ritas, byggas, målas, och som du som kund ska trivas i. Snabbfoting har inga färdiga ritningar. Vi har processer, och ritningarna utvecklar vi tillsammans med dig. Dina behov och beteenden är det som avgör vad slutprodukten gör, visar och ger för resultat.

We make learning happen.

Digitalisering, robot

Läs mer om digitalt lärande och digitalisering

Så förändrar framgångsrika organisationer ekosystemet för edtech och lärandekulturen

En av de största utmaningarna i att modernisera lärandet är att verktygen förändras snabbare än organisationerna hinner anpassa sig. Framgångsföretagen […]

Read More

Vad är skillnaden mellan ett LMS och ett LCMS?

Många undrar hur ett LMS och ett LCMS skiljer sig åt. Vi på Snabbfoting är edtech-rådgivare, och här ger vi […]

Read More

Orden att ha koll på när du ska köpa läroplattform

Det finns en stor bredd av olika plattformar, funktioner och former av lärande att tillämpa. Vi listar termerna du behöver […]

Read More

10 kriterier att titta efter när du väljer lärplattform

Det finns en stor bredd av lärplattformar med varierande utbud av funktioner, och det kan vara svårt att värdera vad […]

Read More