• Svara och få som tack omedelbar tillgång till Brandon Halls Groups verktyg Organizational Assessment on Talent Mobility Readiness.

    Brandon Hall HCM Outlook 2021 Survey

    Fortsätt till enkäten

Snabbfoting är enkätpartner till Brandon Hall Group

Brandon Hall Group genomför just nu en kartläggning av vilka HR-utmaningar som kommer att prioriteras under 2021 samt hur det gångna årets omvälvande händelser har påverkat företagens HR-arbete.

Genom undersökningen, som spänner över flera viktiga områden inom HR och Learning and Development, hoppas Brandon Hall Group även kunna identifiera de olika tekniska lösningar som organisationer använder.

Givetvis är detta ett arbete som vi på Snabbfoting stödjer helhjärtat, och nu kan även du bidra till undersökningen genom att fylla i deras enkät.

Enkäten tar ca 12–14 minuter att genomföra, och som tack för ditt engagemang ger Brandon Hall dig:

– En sammanfattande rapport av resultaten när undersökningen är sammanställd.

– Omedelbar tillgång till Brandon Hall Groups verktyg Organizational Assessment on Talent Mobility Readiness.

 

Fortsätt till enkäten

 

Dina enkätsvar är konfidentiella och hanteras endast av Brandon Hall Group. Din e-postadress kommer inte att delas med några externa parter och kommer endast att användas för att skicka ut sammanställningen av undersökningen. Med din tillåtelse kan du även bli kontaktad för att delta i en kvalitativ intervju.

 

Aktuellt

Framgångsföretagen har andra verktyg och former för lärandet

En av de största utmaningarna i att modernisera lärandet är att verktygen förändras snabbare än organisationerna hinner anpassa sig. Framgångsföretagen […]

Read More

Orden att ha koll på när du ska köpa läroplattform

Det finns en stor bredd av olika plattformar, funktioner och former av lärande att tillämpa. Vi listar termerna du behöver […]

Read More

10 kriterier att titta efter när du väljer lärplattform

Det finns en stor bredd av lärplattformar med varierande utbud av funktioner, och det kan vara svårt att värdera vad […]

Read More