Vi hjälper er bli arbetsplatsen alla vill vara del av.

Välj en tid för Strategisk rådgivning. Vi hjälper dig optimera dina krav och kan ge dig rätt lärlösning och lärplattform.

Din strategiska edtech-partner

Våra processer gör att vi kan vara en oberoende och värdefull part före, under och efter en lärinvestering. Från kravfångst och lärdesign, till kartläggning och utvärdering av din organisations plattformar. Våra konsulter hjälper dig med design, implementering, onboarding och support.

Vi jobbar med långsiktiga relationer och ger dig trygghet och värdefull expertis. Mellan oss och våra utvalda partners och leverantörer har vi 50 års samlad kompetens inom edtech och naturligt lärande.

Strategisk edtech-rådgivning

Börja redan positionera er!

Stäng året bra och positionera er rätt för 2021 & 2022. Om ni fortfarande har kompetensluckor att fylla eller behov av någon av dessa workshops så hjälper vi er gärna! Vi har både bespoke och off-the-shelf lösningar för din organsation.

Kontakta oss
Workshop<br>Lärande just in time

Workshop
Lärande just in time

Workshopen är 3 timmar med dig och dina stakeholders. Du får veta vad ni behöver känna till om kompetensöverföring och nyttan med just in time. Få insikter i hur ni kan förbättra er kompetensöverföring, skapa mätbarhet och förbättra era KPI:er.

Workshop Kompetenskartläggning

Workshop Kompetenskartläggning

Workshopen är 2,5 timmar. Vi hjälper dig att ställa diagnos för organisationens anpassningsförmåga, digitala mognad och variabler som är viktiga för att lyckas med lärandet. Vi ger dig nya synvinklar och ett värdefullt utifrånperspektiv. Kartläggningen belyser din organisations nyckelfaktorer.

Vi kan hjälpa dig göra lärande till en naturlig del av din organisation.

 

BOKA EN KOMPETENSKARTLÄGGNING