Innovation och nyfikenhet ritar om ekosystemet för edtech och lärande

Den globala marknaden för företagsutbildning och bättre medarbetarupplevelser växer dramatiskt. Men för att verkligen få tillväxt och resultat av lärande krävs en kombination av ett utpräglat innovationsarbete och en nyfiken lärandekultur. Pandemin blev en katalysator som sporrade svenska företag till att tänka om sin teknologistack.


Det lavinartade behovet av att digitalisera företagsutbildning och aktivt se över sina plattformar är kunddrivet, och de som lyckats allra bäst med att rita om sina ekosystem för education technology och lärande har en hög digital mognadsgrad. Många av dessa företag har ett agilt mindset och ledarskap, och tillämpar nyfikenhet och en lärandekultur med former av utforskande, laborerande och omvänd feedback. De här bolagen är orädda att testa och misslyckas, och de lär sig kontinuerligt från sina erfarenheter. De tillämpar på ett strukturerat sätt inkrementell och radikal innovation i företaget för att vara framgångsrika.

Ewa Hutmacher, vd och medgrundare på Snabbfoting, kom redan för 10 år sedan i kontakt med ledare från några av de mest nyfikna, innovativa och utforskande ledningsgrupperna och innovationsteamen i Norden. Hos de här bolagen förstod man vikten av en bättre medarbetar- och användarupplevelse för sina medarbetare, kunder och leverantörer.

Ewa Hutmacher: ”Många företag har gått från en diskussion om engagerade och effektiva medarbetare, till en om glada och nöjda medarbetare. En kultur med nyfiket lärande, teknikstöd, och ett delat ansvar för kompetensutveckling kan göra att detta är möjligt. Det här är en av de vanligaste anledningarna till vi blir kontaktade idag.”

 

Ju större digital förståelse företagens ledningsgrupper har desto större insikt kommer de få i hur tekniken kommer förändra medarbetarnas roller och företagets framtidsutsikter.

 

Läs mer

Hela artikeln finns publicerad i SvDs bilaga INNOVATIVA FÖRETAG, sid 3 den 31 maj, 2022.

Om Snabbfoting

Snabbfoting är ett nordiskt konsult- och rådgivningföretag som hjälper företag och organisationer att forma och säkra sin framtid. Vi är en ledare inom kontinuerligt lärande och plattformar.