Så förändrar framgångsrika organisationer ekosystemet för edtech och lärandekulturen

En av de största utmaningarna i att modernisera lärandet är att verktygen förändras snabbare än organisationerna hinner anpassa sig. Framgångsföretagen använder andra arbetssätt, verktyg och former för lärandet, och det skiljer sig väsentligt mellan digitalt mogna och omogna företag.

Den digitala mognaden speglar ett företags förmåga att reagera och ta till sig nya processer och teknologier. Att förbättra företagets mognad kan innebära att modernisera strukturen, styrningen och processerna. Människorna är nyckeln i den här processen, och deras digitala kompetens blir avgörande i valet av teknik.

 

Ewa Hutmacher, vd på Snabbfoting:”Digital förståelse handlar om att en medarbetare får insikt i hur tekniken kommer förändra deras roll i framtiden. Medarbetare som får tid att lära sig använda verktyg i arbetet kommer bli effektivare och ge ett större värde till företaget”.

 

Digitalt mogna företag kännetecknas av ett growth mindset och ett kontinuerligt lärande. Medarbetarna använder verktyg i sitt arbete för att skapa värde. Kulturen genomsyras av ett självdrivet pull-lärande, såväl som ett utforskande och iterativt arbetssätt. I den här sortens företag är det vanligt med mobile first-lösningar. Ofta med inslag av beteendeanalys, karriärutveckling på talangplattformar, samt personaliserat lärande med AI-stöd.

Omogna bolag, å andra sidan, har ett fixed mindset och ett lärande av engångskaraktär. Här är det vanligare med planerade kurser med push-lärande. Kurserna hålls lärarlett i klassrum eller som e-learning på ett robust LMS med basfunktioner. Verktygens fokus här är framför allt att stödja kursadministration och få statistik över genomförda kurser.

I framgångsföretagen är visionen, målet och medarbetarna harmoniserade. Organisationen är platt, med en tydligt definierad digital strategi på minst 5-10 års horisont, som alla förstår. Eftersom dessa företag är riskvilliga och har ett agilt arbetssätt förbättras de ständigt. Här har ledare och medarbetare utvecklat färdigheter inom digitalt ledarskap och digital förståelse, vilket ger dem en högre anpassningsförmåga.

 

Ewa avslutar, ”Deras ständiga omvärldsanalys och det utforskande arbetssättet gör dem till ledare i sina branscher.”

Läs mer:

Så gör du en kompetenskartläggning

10 kriterier att titta efter när du ska välja läroplattform

5 saker att få på plats innan lanseringen av er digitala utbildning

Vad är skillnaden mellan ett LMS och LCMS?

Om Snabbfoting 

Snabbfoting är ett nordiskt konsult- och rådgivningföretag som hjälper företag och organisationer att forma och säkra sin framtid. Vi är en ledare inom kontinuerligt lärande och plattformar.