3 snabba frågor till Ewa Hutmacher

Ewa Hutmacher, vd på edtech-konsultbolaget Snabbfoting. Hon hjälper organisationer lyckas med läroplattform, ledar- och medarbetarutveckling. Ewa har en förmåga att omsätta abstrakt tänkande och gå från ord till handling. Hon lever som hon lär med ett livslångt lärande, läser mycket och är snabbrörlig.

Vad är ditt varför? Hur behåller du din motivation?

Teknologierna för lärandet förändras snabbare än organisationerna hinner anpassa sig. Det här är något som väcker min nyfikenhet och hunger för ett ständigt lärande. Jag ser möjligheten i att utforska, förbättra och bygga lösningar där människan är i centrum. Min nyfikenhet att förstå och få insikter om människor, teknik och omvärlden, ger mig energi och glädje i arbetet.

För att få utväxling av det här prioriterar jag ett aktivt självledarskap och utrymme för reflektion. Jag sporras av att gå den extra milen i samarbete med mina kunder för att bygga en lösning med ett dynamiskt och nyfiket ramverk.

Vad ska man tänka på när man satsar på digitalt lärande?

 

Den digitala mognaden speglar ett företags förmåga att reagera och ta till sig nya processer och teknologier. Människorna är nyckeln i den här processen, och deras digitala kompetens blir avgörande i valet av teknik. Sätt av tid och involvera dina medarbetare i ett tidigt skede.

 

Involvera stakeholders från olika delar av din organisation. Möt din målgrupp med rätt innehåll och tonalitet och planera in olika aktiviteter i lärandet som ökar engagemanget för att få högsta möjliga effekt. När du skapar ett engagerande innehåll och ett lärande som kan tillämpas i jobbet når dina deltagare de mål som ni satt för lärsatsningen. Här är det viktigt att innehållet kan tas in snabbt, enkelt och är relevant för sammanhanget.

Glöm inte bort uppföljningen med tydliga och förankrade lärmetriker. Rätt teknik och verktyg underlättar det här.

Ladda ned guiden 5 saker att få plats innan lanseringen av er digitala utbildning.

Vad är viktigt vid valet av lärplattform?

Gör en grundlig kravfångst och låt en tredje part ge en second opinion om ni gör den själva. En kravfångst är ett omfattande arbete, så se till att få med behov och önskat utfall från användare och stakeholders. Glöm inte att plattformen ska ha förutsättningar att leverera en bra användarupplevelse och lösa era dagliga problem, idag och i framtiden. Tänk behov snarare än funktion. Gå igenom guiden 10 kriterier att titta efter när du väljer läroplattform.

Läs mer:

Om Snabbfoting

Vad behöver moderna ledare och organisationer för att säkra framtiden

Därför behöver du bygga en onboarding 

Termerna att ha koll på när du köper läroplattform