Ledarskap i en hybridtillvaro

Kommer du ihåg hur det var innan pandemin bröt ut över världen? Saknar du hur det känns att gå till en arbetsplats där det finns ett gäng kollegor att arbeta med? Vad tänker du mest på i den nya hybridtillvaron?

Hur ska organisationer ställa om och anpassa sin strategi för sina medarbetare?

En artikel från Gallup menar att även om en anställd varit på företaget i 30 år, och oavsett vilken roll den än har, så behöver medarbetare lära sig nya färdigheter när sättet att arbeta utvecklas så fort som det gör idag. Det gäller framförallt det digitala arbetssättet. Många företag planerar för en arbetsplats med hybridarbete där medarbetare jobbar på distans digitalt i en mix av att arbeta på kontoret. Läs hur du kan minska er sårbarhet.

Ledarskap och kommunikation

Enligt Gallup såg de en ökning av det totala engagemanget hos medarbetare under pandemin. Detta härleddes till den ökade transparensen och ledarnas tätare kommunikation med organisationen.

Något som har blivit tydligt under pandemin var att ledarna kommunicerade direkt med cheferna, en strategi som behövdes på grund av att världen var annorlunda.

 

Ledarna blev mer hands on och stod för mycket av trygghet i en orolig tid. Detta skapar en tydlig signal till alla i organisationen att fortsätta att arbeta framåt trots tidens utmaning.

 

För att dra lärdom av detta så behöver ledare se över sin kommunikation och närvaro hos sina medarbetare i framtiden. Upplevelsen av engagemanget ökade under pandemins första del för att medarbetarna upplevde sig sedda och bekräftade. En högavkastande strategi för att skapa ett högt upplevt engagemang och vilja att prestera bland medarbetarna. För att det hybrida arbetssättet ska fungera är tipset att kommunicera direkt, uppmärksamma och bekräfta alla för att de då upplever att de faktiskt tillhör ett lag som arbetar åt samma håll. Läs om kostnaden för lågt engagemang hos medarbetare.

Skapa nya vanor och rutiner

Enligt Gallup behöver organisationer skapa nya vanor hur de arbetar med uppföljning av arbetet som pågår i verksamheten. Till exempel så är det inte lika lätt att knacka på ett rum och spontant höra efter hur arbetet fortskrider.

 

Vid distansarbete är det inte lika lätt att fråga hur medarbetaren mår. Då behöver du som chef eller ledare hitta ett sätt att checka in hos medarbetarna digitalt. Ett telefonsamtal eller via Teams, Zoom med mera.

 

Eftersom de flesta människor behöver bli bekräftade, sedda och hörda behöver detta förstärkas. Det är en utmaning för många att sitta ensamma hemma.

Holistisk syn på medarbetarna

I den nya eran med ett arbetssätt som sker på distans, behöver du som ledare använda en mer holistisk syn på dina medarbetare. Du behöver ge mer ansvar till individen att ta hand om sina arbetsuppgifter. Det kommer inte passa alla att arbeta hemifrån och ta stort eget ansvar att hålla en hög produktionsnivå och en hög arbetsmoral.

En del behöver lämna hemmet för att gå till jobbet för att hamna i tillståndet ”nu ska jag arbeta”. Här behöver du som chef eller ledare förstå att ett anpassningsbart och holistiskt synsätt på medarbetaren kommer att vara framtiden.

 

Pandemin har bevisat att det finns de som till och med presterar bättre när de får arbeta på distans. Det finns också de som vittnar om att de inte alls och presterar bra vid distansarbete.

 

Gallup menar att när medarbetaren själv får hitta sin balans mellan arbete och livet så kommer prestationen att öka och engagemanget stiga till nya höjder. De föräldrar som behöver pendla tre timmar per dag till jobbet kommer förmodligen uppskatta att de tar 10 minuter och lämna och hämta barnen på skolan. Detta skapar en mer harmonisk och mindre stressad medarbetare för att de både kan hinna jobba och sköta familjelivet.

Barnen har också möjlighet att blir mer harmoniska och tillfreds med sina föräldrar. De medarbetare som har ett behov av att gå till en arbetsplats behöver också få förståelse för det. I framtiden kommer ledarskapet vara avgörande. Kanske ett nytt ledarskapsord uppfinns – det flexibla ledarskapet.

Struktur och nya arbetssätt

Samarbetspartners till Gallup menar att informella möten vid kaffemaskinen eller i korridoren saknas numera. Under dessa spontana möten löstes många utmaningar samt nya kreativa lösningar. Det har gjorts försök att ordna sociala tillställningar digitalt men dessa har inte prioriterats av anställda.

 

Som ledare behöver du inse vad dina medarbetare gör och hur det hänger ihop med helheten. Därefter kan du stimulera till möten och digitala sammankomster mellan rätt personer för att öka möjligheterna till att samarbete.

 

Prestation i arbetet

Distansarbetet har drabbat redan svaga ledare och medfört ett ännu sämre ledarskap. Oftast genom detaljstyrning av de anställda med onödiga möten som inte bidrog till produktion. Detta enligt samma artikel från Gallup. En naturlig talang att leda innehas ungefär en av tio personer, möjligtvis 2 av 10 om de får utbildning i ledarskap och coachning.

Ledare och chefer blivit extremt viktiga när det gäller att kommunicera med medarbetare med anledning av pandemin och distansarbete.

 

Hela 52 % av de anställda upplevde en svag kommunikation i ledarskapet vid omställningen till distansarbete.

 

De med personalansvar eller en ledarskapsbefattning kommer att behöva ställa om sitt ledarskap ännu mer. De behöver vara lyhörda och ha en stor förståelse att skapa en miljö med samhörighet. Denna samhörighet behöver anpassas till det nya digitala arbetssättet.

En medarbetares prestation i arbetet behöver byggas på ett välbefinnande. Inte bara på jobbet utan också i livet i allmänhet. En ledare tar i första hand om det som händer på arbetet. Här behövs det ett ledarskap som visar ett engagemang i den anställdes status. Gallups data visar att endast 45 % av de anställda upplevde att företaget brydde sig om deras välbefinnande. Därav är det av yttersta vikt att ledare är medvetna om att en väg till prestation är genom att bry sig om sina medarbetares välbefinnande.

Prenumerera gärna på vårt veckobrev och följ oss på Linked In.

Läs mer:

Ledarskap

Så lyckas du bättre med förändringsarbete i organisationen

Så ser klassrummet ut Post-corona

*Källa Gallup: Reboard Your Workforce With Your Culture in Mind