3 tips för att lyckas med utbildningen

För att du ska lyckas i din roll med klassrumsträning och säkra upp att så mycket som möjligt håller en hög kvalite och kompetensöverföring, är dessa tre tips avgörande.

Tydliggör målet med utbildningen för dina deltagare

I början av utbildningstillfället behöver du tydliggöra vad målet med utbildningen är. Vad är deltagarnas lärandemål och viktigast av allt är vad ska de använda sin nya kunskap till. Om dina deltagare får veta vad de ska använda sin nya kunskap till kommer det skapa nyfikenhet hos dem och då ha lättare för att hålla fokus och närvaro under klassrumsträningen.

Identifiera hur varje unik medarbetare lär sig bäst

Du behöver hitta deltagarnas olika inlärningskanaler, alltså på vilket sätt som varje unik deltagare som går utbildningen lär sig bäst. Är det genom att lyssna, se eller att få öva. Det enklaste sättet att säkerställa detta är att först medvetandegöra deltagaren på att det finns olika sätt att ta in kunskap samt att deltagaren för sig själv, behöver komma fram till på vilket sätt den lär sig bäst. När väl detta är säkerställt hos deltagaren behöver också utbildningen vara designad med olika sätt att lära ut. Det behöver vara en blandning av att deltagarna får se, lyssna och uppleva. Uppleva eller öva är väldigt viktigt för att kunna få feedback om den nya kunskapen har tagits emot av deltagarna.

Knyt ihop utbildningen med sammanfattning och reflektion för ökad förståelse

I slutet av utbildningsdagen är det avgörande att du utför en tydlig sammanfattning. Gå tillbaka till starten av dagen och påminn och checka av var ni startade någonstans. Vad var det som var målet och vad skulle de använda sin nya kunskap till. Här kan det vara några som verkligen får ihop helheten av kunskapen. Den sista pusselbiten för förståelse sätts på plats i detta moment. Det är också ett ypperligt tillfälle för dig att få en kvittens att lärandemålet är nått. Det blir viktigt att du i din planering lägger in gott om tid för en avslutning.

Ett tips, om du kallar det för avslutning så kan det vara några som checkar ut från sitt fokus och börja tänka på vad de ska äta till middag eller vilket tåg de ska ta hem.

 

Benämn avslutningen som sammanfattning eller avcheckning av det ni gjort. Börja i god tid så det finns plats för frågor.

 

Din uppgift som ämnesexpert eller tränare i organisationen blir att stötta och hjälpa deltagarna att lägga sista pusselbiten. Sammanfattningen blir för din egen del ett bra tillfälle att vara uppmärksam om du kan förtydliga eller justera något i utbildningen. Detta innebär att tydligheten ökar och resan att lägga kunskapspusslet blir lättare.

Läs mer:

Naturligt lärande

Så ser klassrummet ut Post-corona

Teamet växer! Andreas Glennfalk stärker oss inom coaching och lärande