Så ser utbildning ut Post-corona

Trenderna som driver edtech just nu är tillgänglighet, mätbarhet, personalisering, immersive education och automation. Förändringstakten inom digitalisering och lärande har aldrig varit så hög som den är nu, och det är de mest digitalt mogna bolagen som lyckas bäst.

Post-corona blir klassrummet det nya svarta – öka kompetensöveringen i tid

När pandemin lagt sig och vi går in i post-corona kommer efterfrågan på klassrumsträning öka som en följd av längtan att träffa varandra och utbyta idéer. Men det finns en viktig aspekt kring behållningen i traditionell klassrumsträning. Kompetensöverföringen är väldigt låg!

I en traditionell 2-3 dagars klassrumsträning är så mycket som 90% av informationen bortglömd redan inom en vecka efter kurstillfället (Ebbinghaus, Forgetting Curve). Dessutom är kompetensöverföringen från kunskapstillfället till arbetet endast 30% (Broad, M., Newstrom, J. W. (1992). Transfer of Training). Genom att tillämpa ett modernt lärande med större variation, förstärkningsinsatser och performance support i anslutning till klassrumsträningen kan effekten öka och din organisation kan få bättre avkastning på lärinvesteringen (läs caset GE Water). Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur detta går till.

En kort tillbaka blick på 2020

2020 var ett historiskt år, ett år då marknaden för edtech och digitalt lärande växte exponentiellt. Coronapandemin tvingade fram ett paradigmskifte. Det blev ett lärande i sig för svenska organisationer för att snabbt kunna ställa om sin traditionella utbildning till klassrum i Zoom eller Teams. Vi har haft dialoger med flera bolag för att diskutera kvalitén av kunskapsöverföringen i virtuella miljöer och hur man kan förbättra effekten för varje deltagare.

Framtidens naturliga lärande är relevant och tillgängligt i rätt kontext

Dagens medarbetare behöver utbildning med information som är relevant för deras arbete. I ett kontinuerligt lärande, med lärandeaktiviteter som är del av arbetet, ökar kunskapsöverföringen.

En förutsättning för att du ska kunna möta dina medarbetares behov är att du har ett välplanerat ekosystem av verktyg och lärplattformar. Engagemanget ökar med en bättre användarupplevelse och när rätt information är tillgänglig när användaren behöver den.

Personaliserat lärande – vad innebär det?

Begreppet personaliserat lärande har blivit väldigt populärt men vad innebär det? Det är en stor skillnad mellan unikt lärande för varje individ och personaliserat lärande. Personaliserat lärande kan innebära en generellt skapad lärupplevelse baserad på t.ex. ålder, arbetsroll, avdelning, kön, geografisk region eller senioritet. I motsats till detta tillämpar AI och adaptive learning algoritmer som kan skapa ett unikt lärande för varje individ. Dessa algoritmer kan beakta information om t.ex. dina deltagares unika beteenden, mönster, kunskapsbehov och resultat. Det innebär att plattformen kan skapa unika personliga rekommendationer som effektivt minskar tiden till kompetens och ökar nyttan i arbetet.

Mätbarhet – uppföljning som är meningsfull

Lärmetriker är unika för varje organisation. De ställer en diagnos som både ger värdefull information till ledningen och hjälper den enskilda individen. Det är värt att skapa en process som löpande följer upp samtliga utbildningsprogram, för att förstå effekten och kunna agera på insikterna från era lärmetriker.

  • För att få bästa nyttan av detta är det viktigt att förstå ditt syfte och mål. Definiera alltid specifika och mätbara mål. Lärmetrikerna ska vara bestämda inför utvecklingen och lanseringen av era lärprogram.
  • Engagemang är en avgörande faktor för att lyckas, och det ökar prestationen och lärinvesteringens avkastning. Inkludera några kriterier i kategorin engagemang för era deltagare.
  • Identifiera var dina team har störst kunskapsluckor. Då kan du stödja med åtgärder vid rätt tidpunkt, t.ex. coaching, feedback eller andra insatser.

Med en plattform som har en dashboard med färdiga eller skräddarsydda lärmetriker kan du och ledningen få insikter som ni kan agera på. Det låter er agera i rätt tid och göra insatser på rätt ställe. Detta gör att Learning & Development får mer tid att fokusera på material som behöver förbättras och ni kan lättare stödja era medarbetare i deras kompetensresa.

Fokusera och lägg energi på er organisations affär! Vi kan hjälpa dig.

Kontakta en rådgivare inom edtech och lärande för att diskutera mer. Ladda gärna ned den kostnadsfria guiden Digitalt lärande är naturligt lärande.

 

Börja här

 

Ladda ned guiden!

Läs mer:

Naturligt lärande
Digitalisering
Kompetenskartläggning