Hur du använder lärmetriker

English version ››

Fler och fler organisationer använder digitala lärplattformar som stöd i sin lärandekultur. En global trend är inbyggd artificiell intelligens som bidrar till att optimera användarens upplevelse och minska kostnaden för organisationen.

När användare går kurser på lärplattformar genereras en stor mängd värdefulla data. Med genomtänkta lärmetriker får du både en ögonblicksbild såväl som värdefulla insikter om hur du kan förädla ditt content för att höja kvalitén och bättre stödja verksamheten och deltagarna.

För att få bästa nyttan av detta är det viktigt att förstå ditt syfte och mål.

 

Berätta om ert ”why”

För att kunna mäta och utvärdera din lärinvestering måste den vara ordentligt förankrad i organisationens ”why”. Se till att lägga ordentligt med tid på detta arbete.

 

Vårt tips är att låta företagets HR och Learning & Development-team vara en integral del i att realisera företagets mål och vision i processen. När fler än bara top level-management involveras, ökar kvalitén och avkastningen på hela lärinvesteringen.

 

Den vanligaste anledningen som vi ser till att lärinvesteringar bara blir en engångsinsats är avsaknaden av tydliga mätbara lärmetriker. Utan uppföljning är det svårt att se konkreta resultat. För dig inom HR och Learning and Development behövs konkreta underlag för att motivera företagsledningen till fortsatta investeringar och att vidareutveckla organisationens lärande.

 

Förstå dina lärmetriker

Olika lärplattformar – LMS, CMS, LCMS, LXP:er, webinar-plattformar, intranät, microlearning-plattformar, osv – samlar in stora mängder med data. Din första utmaning är att sålla bland dessa – vilken data är relevant för oss? Vilken data är begriplig? Har vi all den data som behövs för att mäta vår utveckling?

Avgränsa och undersök

Eftersom mängden data i lärplattformarna är så stor är vår rekommendation att starta med de rapportmallar och dashboards som ofta följer med som standard i plattformarna.

 

Moderna system kommer ofta med överskådliga, visuella dashboards som efter hand kan anpassas till organisationens behov. Det ger dig en snabb temperaturmätare på vad som händer på lärplattformarna och om L&D-arbetet fokuserar på rätt saker.

Tillämpa dina insikter från lärmetrikerna och agera

När du har ett tydligt ”why” och förstår vilket problem du vill lösa kommer dina utvalda lärmetriker ge dig insikter att agera utifrån. De berättar om vilka delar av er e-learning som behöver uppdateras, vad som är intressant för deltagarna, om det finns problem i kursmaterialet, och om deltagare har kompetensluckor. Allt det här är värdefullt och låter er Learning and Development-avdelning fokusera på rätt områden och möta behoven för deltagarna.

 

Se din lärinvestering som en kontinuerlig, anpassningsbar process, inte som en monolitisk engångsinsats. Med ett öga på dina lärmetriker har du ett viktigt verktyg för att löpande kunna göra de små anpassningarna som krävs för att bibehålla deltagarnas engagemang.

 

Vill du ha en snabb demonstration av lärmetriker i en snygg Power BI-dashboard kan du höra av dig till en av våra edtech-rådgivare som berättar mer.

 

Följ oss och läs fler av våra artiklar om edtech och naturligt lärandebloggen eller LinkedIn.

 

FÅ EN FRI KOMPETENSKARTLÄGGNING