Nu kommer paradigmskiftet

Jag hade aldrig kunnat ana att det skulle bli just COVID-19 som skulle agera katalysator för det paradigmskifte – ett mer digitaliserat Sverige – som nu sker mitt framför våra ögon. Det är ett skifte till en högre digitaliseringstakt och digital mognad, och större förståelse för kraftfulla lärlösningar som jag väntat på i många år.

 

Konsekvensen av COVID-19 är en djup tragisk samhällskris som vi i nuläget inte kan se slutet på. Alla berörs och det skapar oro och obehag för många. Tuffa beslut tas varje dag och det finns verksamheter som vi inte kan rädda varken genom ekonomiska paket, stödköp eller digitalisering. COVID-19, spridningen, dödsfallen, förestående varsel och konkurser skapar nu mycket stora ekonomiska konsekvenser i samhället både idag och för lång tid framåt. Jag har upplevt IT-kraschen, Lehman Brothers, 11 september och personliga kriser, men det här är något jag inte kan jämföra med någon tidigare upplevelse eller aldrig tidigare skådat.

 

Det är viktigt att lyfta blicken mot framtiden både för att känna lust, hopp och motivation. Det viktigt att framhäva och inspireras av att det finns många glimrande ledare, empatiska medmänniskor och hjältar i vår närhet. Det kommer alltid något gott ur en kris.

 

När marknaden lugnat ner sig och hittat sitt steady state kommer en tid där organisationer tar igen förlorad mark med råge och drar viktiga lärdomar för sin digitaliseringsprocess. Många fortsätter att göra löpande investeringar i sina medarbetare.

 

Det råder för närvarande ett väldigt högt tempo i Sverige trots den samhällstragedi vi alla går igenom. Digitaliseringen anammas snabbt genom landet och i många organisationer – inte minst i våra skolor. De som tidigare känt ett motstånd eller inte upplevt sig ha ett behov av digitala verktyg och mötesmetoder har tvingats in i digitaliseringen i rekordfart.

 

På mycket kort tid har efterfrågan på Microsofts molntjänst Azure ökat med så mycket som 775%. Det är ofattbart och endast ett av många exempel på hur vi som samhälle ställer om våra arbetssätt.

 

Organisationer har snabbt fått revidera sina mötesrutiner och kundmöten, och har gjort om stora fysiska event till virtuella möten. Resande säljare har fått boka om sina kontakter och bli helt virtuella. Det är nytt och utmanande för en del men många har på kort tid lyckats bekanta sig med verktyg som t.ex. Slack, Teams och Zoom och redan kommit in i rutinerna. Vi har inget annat val än att ställa om och hitta andra fungerande arbetsmetoder för att hålla Sveriges verksamheter igång.

På bara några veckor har nya beteendemönster skapats i samhället! Vi är mer empatiska och hjälper varandra. Vi delar med oss och bidrar på många olika sätt. Digitaliseringen har fått en rejäl vitamininjektion som gynnar Sverige digitala mognadsgrad.

 

Sedan några veckor tillbaka är jag socialt distanserad precis som många andra och gör allt virtuellt. Mina medarbetare arbetar på distans i samtliga projekt. Jag var snabb med att anpassa mitt ledarskap och ställa om mina och mina medarbetares rutiner. Jag prioriterade omgående vår, våra besökares och medmänniskors hälsa och säkerhet. Mitt sätt att bidra till de som har det tufft är att visa att jag bryr mig och stötta lokala aktörer på de sätt jag kan. Företag och organisationer som behöver snabba insatser för utbildningslösningar kan få kostnadsfri rådgivning av oss t.o.m. den 30 april. Läs mer här »

 

De senaste veckorna har aktiviteten varit hög inom digitalisering av lärande och att gå online med utbildning. Många skolor i Sverige, tillsammans med den svenska edtech-branschen, har gjort en fenomenal insats och lyckats ställa om till digitala format för sina elever på mycket kort tid. Och på bara någon vecka har nya utbildningsinitiativ har tagits fram för att kunna omskola permitterad personal i andra sektorer och låta dem stötta den underbemannade sjukvården.

 

Paradigmskiftet med den digitala transformationen är bara i startgroparna. Det är med stolthet jag och mina medarbetare bidrar till digitaliseringen för att göra Nordens största bolag mer snabbfotade inför framtiden.

 

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakta mig om du har frågor eller önskemål vad du vill läsa i våra nyhetsbrev!

Lyft blicken och gör något den här veckan som stärker dig och dina medmänniskor.

Bästa hälsningar,

Ewa Hutmacher, CEO, Snabbfoting Group AB

Email: [email protected]