• People – Technology – Continuous Learning

    We make learning happen.

    Vi är nyfikna, snabbrörliga och välpositionerade att rådge, designa och implementera digitala lärlösningar på ledande SaaS- och on-premises-plattformar oavsett bransch i Norden.

    Webinar

Många organisationer spenderar miljonbelopp årligen på utbildning som inte fungerar. Det har visat sig att endast en liten del av investeringen omsätts i verklig nytta och resultat i verksamheten.

Det är här vi på Snabbfoting kan hjälpa till.

Maximera avkastningen på din lärinvestering.

Vi ser till att din lärinvestering gör nytta och är effektiv.

Konsultera våra edtech-rådgivare

Vi skapar <span style="color: #dd533c;">moderna</span> och <span style="color: #dd533c;">effektiva</span> lärlösningar med <span style="color: #dd533c;">ert</span> content.

Vi skapar moderna och effektiva lärlösningar med ert content.

Maximera avkastningen på din lärinvestering med strategier för relevant content, microlearning och reinforcement learning. Kom igång genom att boka en workshop för era beslutsfattare och ämnesexperter. Vi skapar en utbildningslösning och strategi som ger bättre effekt och större engagemang.
Kontakta oss så berättar vi mer.

<span style="color: #dd533c;">Prisvinnande</span> plattformar och <span style="color: #dd533c;">kraftfulla</span> inlärningsmetriker ökar <span style="color: #dd533c;">nyttan</span>.

Prisvinnande plattformar och kraftfulla inlärningsmetriker ökar nyttan.

Våra edtech-rådgivare kan diskutera dina behov och hjälpa dig optimera dina krav. Vi är dynamiska med kunden i fokus. Vi är vana vid frågor kring systemintegrationer, contenthantering i stora företag, processer för multinationella organisationer och moderna SaaS- och on-premises-plattformar.
Glöm inte siffrorna! Vi förser dig med kraftfulla inlärningsmetriker så du kan mäta resultaten och din investering.
Läs mer här eller kontakta oss.

Med våra konsulttjänster sparar du <span style="color: #dd533c;">tid</span> och <span style="color: #dd533c;">pengar</span> och får <span style="color: #dd533c;">effekt</span>.

Med våra konsulttjänster sparar du tid och pengar och får effekt.

Våra edtech-rådgivare skapar moderna upplevelser och lärdesign som ökar engagemang och inlärning. Vi onboardar och implementerar din utbildningslösning i samverkan med dina ämnesexperter. Med kunden i fokus skapar vi långssiktiga relationer utan avkall på kvalitet. Vi ser fram emot att öka effekten på din lärinvestering.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Prisvinnande kraftfullt LCMS

Öka effekten i era content-processer markant. Säkra upp enhetligt content i hela kedjan med ett effektivt workflow.

BOKA EN DEMO

Våra utbildningslösningar ökar engagemanget, förbättrar inlärningskurvan och överbryggar kunskapsgapet mellan utbildningstillfälle och arbetsprestation.

Vi berättar gärna om hur vi kan hjälpa dig.

Mobile learning och anpassat lärande när du behöver det som mest

Lärande Mobile-first är en självklarhet, precis som möjligheten till lärande med offlinefunktionalitet. Vi gillar att förenkla och skapa rätt förutsättningar för att öka värdet av lärande.

Vi skapar utbildningslösningar som ditt team kan omsätta direkt i arbetet och som ökar kompetensöverföring och engagemang.

Eftersom vi arbetar med mobile-first-anpassat lärande ser vi till att maximera nyttan av er lärinvestering med relevant content och med strategier som exempelvis microlearning och reinforcement learning.

Våra utbildningslösningar ger dig möjlighet till ett kontinuerligt lärande som fyller just dina kritiska kompetensluckor när du behöver det som mest.

Vårt team arbetar tillsammans med välrenommerade partners för att säkerställa kundnytta och avkastning – och få jobbet gjort snabbare.

Vi berättar gärna om våra kundcase.

Så har andra lyckats – Training Reinforcement i praktiken

På 30 minuter berättar vi om ett kundcase, en djupare fallstudie och vilken effekt Training Reinforcement har i praktiken.

Få del av hur General Electrics lyckats förbättra behållningen och avkastningen på sin lärsatsning.

Snabbfoting Group arbetar ämnes-, storleks- och branschoberoende i Norden med de ämnesområden du behöver stärka i din organisation.

Exemplet intill är en demo för ett microlearning-uppdrag inom IT-sektorn.

 

BOKA EN TID HOS OSS

 

 

 

Vi ser till att din lärinvestering gör nytta och är effektiv.

Maximera avkastningen på ditt lärande med reinforcement learning och microlearning